Projectes

Hem realitzat projectes de temàtiques molt diverses i ens agrada. Hem treballat, entre altres, per a l’Administració pública, fundacions i empreses de serveis, desenvolupant projectes de turisme, cultura, ciència, recerca, finances… 

Què defineix els nostres projectes?

Mínim desenvolupament

Desenvolupem webs robustos, segurs i fàcils de mantenir.

Escalables

Webs perfectes per a grans projectes o petits preparats per créixer.

Extensibles

Preparats per a l'ampliació de funcionalitats en qualsevol moment.

De confiança

Emprem tecnologies segures en les quals confien organitzacions de primer nivell.

Projectes