Qui és Ramon Llull?

Web divulgatiu Qui és Ramon Llull?

Centre de Documentació Ramon Llull – Universitat de Barcelona

Qui és Ramon Llull? és un web divulgatiu sobre la figura de Ramon Llull. En aquest  web de la Universitat de Barcelona s’hi pot trobar un extens i detallat contingut amb informació posada al dia sobre la seva persona, el seu pensament, el seu llegat i altres recursos disponibles.

En aquest sentit, el web ofereix als seus gestors la possibilitat de construir pàgines de manera modular, combinant contingut textual i gràfic, amb l’afegit que puguin decidir com es visualitzen aquests blocs de contingut.

El web, disponible en set idiomes, també inclou les miniatures del que es coneix com a Breviculum, que ofereixen una funcionalitat molt interessant als estudiosos de Llull. Superposant el cursor sobre diferents àrees de cada miniatura, el text d’aquestes àrees es mostra traduït en blocs emergents.