Cellers Sant Rafel

Web corporatiu de Cellers Sant Rafel
Cellers Sant Rafel

El web de Cellers Sant Rafel aplica un disseny responsive, molt pur en quant a estètic, sobre una estructuració de continguts clara, encarada al producte. És en el tractament dels vins on rauen alguns dels punts més interessants d’aquest web.

D’una banda, permet associar cada referència de vi a la gamma a la qual pertany. D’aquesta manera, els vins es mostren automàticament allà on els pertoca, tant en els blocs que són presents a totes les pàgines del web, com en la pàgina específica de cada gamma. En segon lloc, el web permet la creació de les noves anyades dels vins, una funcionalitat que permet al celler mostrar preferentment la darrera anyada (amb les imatges i característiques pròpies d’aquesta) i disposar d’un arxiu històric d’anyades que es genera de manera automàtica a la pàgina de cada vi i que pot ser consultat. Per últim, i des de la fitxa de cada vi, els usuaris també poden descarregar-se un arxiu pdf que es genera a partir de la informació del web.