DiCCA-XV

Web del Diccionari del Castellà del segle XV a la Corona d’Aragó

Universitat de Barcelona

El projecte desenvolupat per al Grup d’Història i Contacte de Llengües (Facultat de Filologia – UB) va suposar la migració, normalització i optimització d’una gran base de dades, amb l’objectiu que aquesta pogués ser consultada on line. Alhora, Moixó es va encarregar també de la creació del gestor de continguts, per permetre a l’equip científic gestionar qualsevol aspecte del Diccionari del Castellà del segle XV a la Corona d’Aragó (DiCCA-XV).

El diccionari ofert a la comunitat investigadora permet consultar més de 22.000 entrades, 30.000 accepcions i 1,5 milions de contextos d’utilització dels termes. A més, tot el contingut està categoritzat, possibilitant així 16 tipus de consultes complexes, amb variacions per a cada grup.