Ajuntament de La Selva del Camp

Webs municipals de l'Ajuntament de La Selva del Camp

Ajuntament de La Selva del Camp

El projecte plantejat per l’Ajuntament de la Selva del Camp resultava ambiciós perquè no es tractava tan sols de fer el web de l’Ajuntament, sinó de desenvolupar integralment el disseny, la comunicació online i les eines comunes que havien de permetre activar els diferents webs informatius de tot un seguit de serveis municipals.

La solució a aquest plantejament va consistir a construir, en primer lloc, el web de l’Ajuntament i, paulatinament, a mesura que ha calgut, replicar-lo de manera àgil i senzilla en els altres serveis, tot mantenint un grafisme comú i una imatge corporativa única. La redacció d’una guia d’estils i d’usos, de bon començament, ha estat clau en el desenvolupament eficient d’aquestes rèpliques.