Ajuntament de Falset

Web institucional de l'Ajuntament de Falset

Ajuntament de Falset

El projecte executat per a l’Ajuntament de Falset suposava quelcom més que una renovació del web. L’objectiu era posar de manifest un canvi en la política de comunicació i, per tant, el web havia de ser una veritable plataforma d’informació i atenció ciutadana, en tots els àmbits.

Aquesta finalitat és la que hi ha darrere de la definició, estructuració i interrelació dels continguts d’un web amb un disseny responsive en el qual es prima la usabilitat.

La complexitat del web és aparent, ja que la tasca de Moixó es va centrar també en automatitzar molts processos de manera que l’ús i la gestió interns fossin perfectament assumibles per part de l’Ajuntament.