Institut d’Humanitats de Barcelona

Web de l'Institut d'Humanitats de Barcelona

Institut d’Humanitats de Barcelona

L’Institut d’Humanitats de Barcelona té per objectiu la reflexió sobre la cultura amb el convenciment que el debat i la discussió a l’entorn dels grans temes humanístics ens faciliten la comprensió del món que ens envolta.

En aquest sentit, la programació de cursos, tallers i conferències centren la seva activitat, una activitat que calia reflectir on line. D’aquesta manera, el web es converteix no només en el punt d’informació d’aquesta programació, sinó també en la plataforma de reserva de places per poder assistir a aquestes activitats. És per això, que el web incorpora una botiga on line adaptada a les necessitats de l’Institut d’Humanitats, la qual permet crear les matrícules dels alumnes i facilitar, entre altres, el procés de control i seguiment d’aquestes, les places vacants o l’històric de cursos als quals ha assistit cada alumne.

D’altra banda, el web incorpora també un extens arxiu dels cursos realitzats, els ponents que hi han participat i els documents audiovisuals generats. Tots aquests recursos s’interrelacionen i es poden cercar de manera fàcil mitjançant el cercador desenvolupat en el web.