Tarragona Turisme

Portal de comercialització i promoció turística de Tarragona

Patronat de Turisme de Tarragona

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ja comptava amb un web de promoció de la ciutat que s’havia quedat obsolet amb el pas dels anys.

En primer lloc, es va tractar, per tant, d’adaptar el web a les noves tendències tecnològiques (als dispositius mòbils, per exemple), alhora que s’incorporava una eina de comercialització, que vam resoldre a través de la plataforma Planyo, en la qual som experts.

El projecte permet avui dia que les empreses turístiques de Tarragona gestionin els seus propis continguts de manera autònoma i versàtil.