Recomanacions molt òbvies (potser no sempre) que ha de seguir una botiga online – Primera part

Sovint passa que, abans de caminar, un ja vol córrer. I en el cas d’una botiga online això ho podríem traduir en què, prèviament a assegurar-ne l’òptima usabilitat i la confiança que aquesta ha de transmetre a l’usuari, un es llença a estratègies de SEO, pagament, xarxes socials i d’altres per atraure possibles visitants interessats en els seus productes.