El contingut de qualitat és crucial en un projecte web

Reflexions sobre la importància del contingut en l’estratègia de màrqueting digital, el desenvolupament web i el disseny gràfic

L’experiència ens diu que, a l’hora d’afrontar un nou projecte de desenvolupament i disseny web, els clients es preocupen pel que podríem anomenar el continent, és a dir, el gestor de continguts i el disseny gràfic. Amb expressions com «la web podrà fer…» o «el disseny gràfic tindrà en compte…» solen plantejar les seves inquietuds al voltant de el projecte.

Aquesta obsessió és fàcil que vagi en detriment d’un dels pilars bàsics de tot web, el contingut. Per aquest motiu, és bo recordar que una web no és únicament una solució tecnològica, sinó una eina de comunicació sobre la qual se sustenta bona part de l’estratègia de màrqueting en línia d’una organització. En conclusió, i com a mínim, tan important és el contingut, entès com a contingut de qualitat, com el continent.

Dit això, i abans d’entrar en alguns exemples que justifiquen la nostra afirmació, volem apuntar que, quan parlem de contingut, ho fem en el sentit ampli de la paraula (contingut textual i contingut visual).

L’estratègia de comunicació i el contingut

Com dèiem, un web és una peça clau de l’estratègia de comunicació (especialment on line) de qualsevol empresa o institució. Per tant, tenir clar a qui ens dirigim, com i amb quin propòsit és crucial per afrontar un projecte de disseny i desenvolupament web amb garanties. En aquest sentit, el treball i l’elaboració dels continguts no són tasques secundàries ni poden deixar-se per a l’últim moment. I qui diu això, diu també que no poden deixar-se en mans de qualsevol.

D’una banda, hi ha la tasca de selecció de paraules clau i la generació de continguts d’acord a aquestes i als interessos dels usuaris i clients potencials. Aquesta tasca serà determinant per influir en el posicionament web en els motors de cerca. Moltes vegades el posicionament SEO es planteja a posteriori, quan es comprova que el web no apareix en els primers resultats de cerca. No hauria de ser una sorpresa que això passi. SEO és optimització i l’optimització mai és espontània ni casual.

D’altra banda, no és gens senzill pensar i crear continguts de qualitat, ni tampoc es pot fer d’un dia per l’altre. Creure que n’hi ha prou amb que els textos hagin passat un corrector ortogràfic, que qualsevol imatge funcionarà o que hi ha temps fins a última hora per escriure continguts és enganyar-se a un mateix. I això, amb tota seguretat, perjudicarà el projecte web.

El gestor de continguts i el contingut

És una obvietat. Si volem construir de manera eficient el gestor de continguts, haurem de saber amb detall com seran aquests. Quins tipus de continguts tindrem al web? Quins camps d’informació tindrà cada tipus de contingut? Quin ús farem d’aquests camps d’informació?…

Sense una bona mostra de contingut real, representativa de la totalitat de contingut que incorporarà el web, ens serà impossible afinar el CMS perquè tot funcioni a la perfecció i perquè el web sigui el que volem que sigui.

Arribats a aquest punt, estem dient que allò que no hagi estat plantejat inicialment no tindrà cabuda o serà difícil d’implementar al web? No. El que volem dir és que, si des del principi pensem i treballem amb contingut real, veurem quines són les especificitats de cada tipus de contingut. A més, ens serà més fàcil respondre a possibles contingències i minimitzarem el factor sorpresa, el qual, per norma general, sol provocar més d’un ensurt.

El disseny gràfic del web i el contingut

No. Per fer un bon disseny no ens serveixen les imatges d’estoc ni els textos «lorem ipsum». Pensar el disseny gràfic des d’un punt de vista purament estètic és un error dels grossos. En un web, el disseny gràfic té un component comunicatiu, funcional i d’usabilitat que resulta fonamental i que cal treballar amb rigor. I la millor manera de fer-ho és utilitzar contingut real.

Saber quins són i com són els elements comunicatius que ha de tenir en compte el disseny gràfic (sigui en la pàgina Home, en pàgines internes, en els llistats, en les fitxes finals…) serà determinant per complir amb els requeriments del projecte de desenvolupament i disseny web.

En aquest cas, com en el de la relació entre contingut i gestor, es tracta de treballar en escenaris reals i estalviar-nos ensurts. A ningú li agrada veure pàgines i fitxes descompensades, textos que desentonen un cop aplicats sobre el disseny, imatges que no tenen l’impacte visual desitjat, botons i crides a l’acció mal ubicats perquè el contingut “de prova” no els contemplava, etc…

Per anar acabant

Sí, el contingut és important, i molt. És crucial, tant com el continent (el gestor i el disseny). En bona part, perquè tant el gestor de continguts com el disseny són els adequats en la mesura que són capaços d’adaptar-se el contingut i el potencien. No hem d’oblidar, com ja apuntàvem, que un web és més que una solució tecnològica, és una eina de comunicació.

A més, no és una eina qualsevol. Una bona pàgina web és fonamental en el pla de màrqueting digital, i en el correcte desenvolupament, per exemple, d’accions de posicionament web i estratègies de màrqueting de continguts, entre d’altres aspectes.