El contingut no és important, és crucial

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Continent i contingut, o com aquest és determinant en el compliment de l‘estratègia de comunicació, el desenvolupament del gestor i la creació del disseny gràfic

L’experiència ens diu que, a l’hora d’afrontar un nou projecte web, els clients es capfiquen en allò que podríem anomenar el continent, és a dir, el gestor de continguts i el disseny gràfic. Amb expressions com “el web podrà fer…” o “el disseny tindrà en compte…” acostumen a plantejar-nos les seves inquietuds al voltant del projecte.

Aquesta obsessió és fàcil que vagi en detriment d’un dels pilars bàsics de tot web, el contingut. Per aquest motiu, és bo recordar que un web no és únicament una solució tecnològica, sinó una eina de comunicació sobre la qual se sustenta bona part de l’estratègia de qualsevol empresa o institució. En conclusió, i com a mínim, tan important és el contingut com el continent.

Dit això, i abans d’entrar en alguns exemples que justifiquen la nostra afirmació, volem apuntar que, quan parlem de contingut, ho fem en el sentit ampli de la paraula (text, imatges, vídeos…).

L’estratègia de comunicació i el contingut

Com dèiem, un web és una peça clau de l’estratègia de comunicació (especialment on line) de qualsevol empresa o institució. Per tant, tenir clar a qui ens adrecem, com i amb quin propòsit és crucial per afrontar un projecte amb garanties. En aquest sentit, el treball i l’elaboració dels continguts no són tasques secundàries ni es poden deixar per a l’últim moment. I qui diu això, diu també que no poden deixar-se en mans de qualsevol.

No és fàcil pensar i crear bons continguts, ni tampoc es pot fer d’un dia per l’altre. Creure que n’hi ha prou amb què els textos hagin passat un corrector ortogràfic, que qualsevol imatge funcionarà o que hi ha temps fins a última hora per enllestir el contingut és enganyar-se a un mateix. I això, amb tota seguretat, perjudicarà el projecte.

El gestor de continguts i el contingut

És una obvietat. Si volem construir de manera eficient el gestor de continguts, caldrà que tinguem clar i amb detall com seran aquests. Quins tipus de continguts tindrem al web, quins camps d’informació tindrà cada tipus de contingut, quin ús farem d’aquests camps d’informació… Sense una bona mostra de contingut real, representativa de la totalitat de contingut que incorporarà el web, ens serà impossible afinar el gestor perquè tot funcioni a la perfecció i perquè el web sigui allò que volem que sigui.

Amb això estem dient que allò que no hagi estat plantejat inicialment no tindrà cabuda o serà difícil d’implementar al web? No. El que volem dir és que, si de bon principi pensem i treballem amb contingut real, veurem quines són les especificitats de cada tipus de contingut, ens serà més fàcil respondre a possibles contingències i minimitzarem el factor sorpresa, el qual, per norma general, acostuma a provocar més d’un ensurt.

El disseny i el contingut

No. Per fer un bon disseny no ens serveixen les imatges d’estoc ni els textos “lorem ipsum”. Pensar el disseny gràfic des d’un punt de vista purament estètic és un error dels grossos. En un web, el disseny gràfic té un component comunicatiu, funcional i d’usabilitat que resulta fonamental i que cal treballar amb rigor. I la millor manera per fer-ho és utilitzar contingut real.

Saber quins són i com són els elements comunicatius que ha de tenir en compte el disseny gràfic (sigui a la pàgina Home, a pàgines internes, als llistats, a fitxes finals…) serà determinant per acomplir amb els requeriments del web.

En aquest cas, com en el de la relació entre contingut i gestor, es tracta de treballar en escenaris reals i estalviar-nos ensurts, com pàgines i fitxes descompensades, textos que desentonen un cop aplicats sobre el disseny, imatges que no tenen l’impacte visual desitjat, botons i crides a l’acció que han desaparegut perquè el contingut real no els contempla, etc.

Per anar acabant

Sí, el contingut és important, i molt. És crucial, tant com el continent (el gestor i el disseny). En bona part, perquè tant el gestor de continguts com el disseny són els adequats en la mesura en què són capaços d’adaptar-se al contingut i el potencien, amb l’objectiu que el web compleixi amb els propòsits comunicatiu i funcional desitjats.