Com es dissenya i desenvolupa un web professional?

Fases i claus per afrontar un projecte web amb èxit

Afrontar un projecte web no és una tasca menor. El correcte disseny i desenvolupament d’una pàgina web és un procés que consta de diferents fases. Són totes crucials, i s’han de fer amb un enfocament professional i sincronitzar/encadenar de forma coherent.

A Moixó tenim molts anys d’experiència en disseny web i desenvolupament web. Hem ofert els nostres serveis a un ampli ventall de clients i sectors, creant centenars de pàgines i portals. En aquest article, repassem algunes de les fases (i les seves claus) que considerem imprescindibles perquè un projecte web arribi a bon port.

No obstant això, abans d’entrar en matèria, incidim breument en un aspecte fonamental. El desenvolupament i disseny d’una pàgina web ha d’afrontar-se conjuntament i amb la màxima implicació tant del proveïdor del servei com del client. Dit això, comencem.

Anàlisi, requeriments i funcionalitats

Una pàgina web és una peça clau del màrqueting en línia. I no ho és únicament perquè a sobre ella se sustenta gran part de la identitat en línia d’una empresa o institució. També ho és perquè juga un paper fonamental en l’estratègia de màrqueting.

Per tot això, és imprescindible tenir molt clars alguns aspectes. Per exemple: A quin públic es dirigirà la pàgina web? Quins són els objectius del web? Com es plasmarà la conversió? Quina serà la seva relació amb altres eines de màrqueting?…

Donar resposta a aquests punts serà fonamental a l’hora de detectar els requeriments i les funcionalitats del web. Definir correctament el projecte i el seu abast és bàsic per dissenyar i desenvolupar amb coneixement de causa i afrontar amb garanties les següents fases.

Elaboració dels wireframes

Abans d’entrar en el que respecta a disseny gràfic i desenvolupament web és de molta utilitat realitzar uns esbossos previs que anomenem wireframes. Aquests wireframes (de la pàgina Home, pàgines específiques, pàgina de contacte…) ajuden a percebre l’estructura de les diferents pàgines i identificar tots els seus elements.

És a dir, aquests wireframes permeten entreveure com s’ubicaran els blocs que conformaran el contingut, amb els seus títols, textos, imatges, call to action, etc. I també com seran la capçalera i el peu de pàgina.

A més, també ens ajudaran a percebre com serà la navegació contextual a la pàgina web. Ens permetran definir, més enllà de menú principal, com serà la navegació per mitjà dels elements que conformaran les pàgines.

Elaboració del contingut

És molt habitual pensar que aquesta és una de les últimes tasques d’un projecte web. Res més lluny de la realitat. Disposar de contingut real (d’una mostra molt significativa del contingut total) és imprescindible per afrontar el disseny gràfic i el desenvolupament web amb èxit. En l’article “El contingut de qualitat és crucial en un projecte web” explicàvem àmpliament els motius. Bàsicament, es resumeixen en:

En un web, el disseny gràfic té un component comunicatiu, funcional i d’usabilitat que resulta fonamental i que cal treballar amb rigor. I la millor manera de fer-ho és utilitzar contingut real.

Sense una bona mostra de contingut real ens serà impossible afinar el gestor de continguts (CMS). Disposar de contingut real és necessari perquè tot funcioni a la perfecció i perquè el web sigui el que volem que sigui.

Nota. A l’hora d’elaborar el contingut també s’han de tenir en compte qüestions relatives a posicionament web. En l’article “Posicionament SEO sense estressar-se massa” ens centràvem en els continguts de qualitat. És a dir, continguts que agraden als cercadors i que ofereixen una bona experiència als usuaris.

Disseny gràfic i usabilitat web

El disseny gràfic enfocat al disseny web traspassa el purament estètic per centrar-se en l’aspecte funcional i en la usabilitat. Això vol dir que hem de renunciar a dissenys bells i impactants? No, en cap cas.

Únicament diem que el disseny web té una dificultat afegida. De poc servirà un disseny estèticament excel·lent si suspèn a l’hora de proporcionar una experiència d’usuari satisfactòria.

A més, quan hem d’elaborar el disseny gràfic hem de tenir en ment la multicanalitat. És a dir, hem de tenir en compte la necessitat que el disseny web estigui optimitzat per a tot tipus de dispositius (desktops i dispositius mòbils).

Desenvolupament web

El desenvolupament web és l’engranatge que tècnica i tecnològicament ha de fer funcionar la pàgina de manera eficient. En aquest sentit, dos aspectes són fonamentals.

En primer lloc, el fet d’haver realitzat una anàlisi rigorosa del projecte. Si així ha estat, es tindran molt clars quins són els requeriments del web i com s’han de resoldre.

En segon lloc, el fet de dotar-se d’eines tecnològiques adequades sobre les quals basar el desenvolupament web. Gestors de continguts com Drupal o WordPress, en els quals som experts, ens permeten afrontar pràcticament qualsevol requeriment. I en el cas de requeriments molt específics, la nostra capacitat de desenvolupar a mida i integrar aquestes eines amb altres ens permet aportar una solució personalitzada.

Tenint en compte tots els aspectes anteriors, el resultat final ha de ser un web professional que:

  • Compleixi amb els requeriments de l’empresa.
  • Satisfaci les necessitats dels usuaris.
  • Sigui àgilment modificable, adaptable i flexible.
  • Sigui segur, robust i amb funcionalitats pràcticament il·limitades.
  • Tingueu capacitat per créixer i evolucionar per adaptar-se als canvis del món digital.

I després… actualització, seguiment i inversió

Pensar que després del dia d’obertura tot està fet és un error. Però d’això ja ens ocuparem en un altre article.