Socialment responsables

Moixó no ens dediquem únicament al desenvolupament de webs i plans de màrqueting online. També ens comprometem amb el desenvolupament de projectes de caire social, cultural i mediambiental.

Estem oberts sempre a col·laborar de manera desinteressada, aportant la nostra experiència i dedicació, amb iniciatives i organitzacions que contribueixen a preservar i promoure valors del món real amb els quals ens sentim identificats.

Fundació Terra

La Fundació Terra té per objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixen una més gran responsabilitat de la societat en temes ambientals. Per mitjà d’activitats, campanyes i publicacions involucra la societat perquè sigui part de la solució, fent bo el lema que en matèria mediambiental “els petits canvis són poderosos”.

Moixó ens hem compromés a optmitzar el web terra.org, propietat de la Fundació Terra i per mitjà del qual ofereixen continguts de temàtica ecològica. Aplicar un disseny responsive, millorar l’estructuració de continguts i l’arquitectura de navegació, i permetre que treguin el màxim profit de Drupal, són algunes de les tasques que durem a terme per a la Fundació Terra.

Candidatura Priorat-Montsant-Siurana

Priorat-Montsant-Siurana és la candidatura de la comarca del Priorat a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, en la categoria de paisatges culturals. Els paisatges culturals reconeixen a escala mundial els espais que il·lustren de manera excepcional la interacció entre l’home i la natura al llarg de la història. En el cas de Priorat-Montsant-Siurana l’objectiu és el reconeixement internacional de la vàlua d’un model agrícola, que sap harmonitzar la tradició agrària mediterrània encara viva, i la innovació i la creativitat amb projecció de futur.

Moixó ens hem encarregat de crear el web oficial de la candidatura, desenvolupat amb Drupal, i d’aportar també gratuïtament el domini i l’allotjament del web.