Drupal i WordPress

Els gestors de continguts permeten disposar d’un web segur, robust i amb funcionalitats gairebé il·limitades. Són ideals per gestionar i fer créixer un web, i convertir-lo així en peça clau de l’estratègia de comunicació online de l’empresa o institució.

Drupal vs WordPress?

Moixó fugim de l’eterna lluita i comparació entre aquests dos gestors de continguts: WordPress i Drupal. Els coneixem perfectament perquè hi hem treballat en molts projectes durant anys. Per a nosaltres, no hi ha un gestor millor que l’altre en termes generals.
Decidim i proposem conjuntament amb el nostre client quina és l’opció més idònia per al projecte després d’analitzar els requeriments, les necessitats, els objectius, la capacitat de gestió en màrqueting online, les integracions amb altres eines de l’empresa, etc.

Disseny i desenvolupament web

El paper central del web per presentar l’empresa i assolir els objectius de conversió exigeix que aquest sigui àgilment modificable, adaptable i flexible. Les empreses, les necessitats dels usuaris i la seva manera d’interactuar evolucionen, i un web ha de ser capaç d’afrontar-ho amb garanties.
Per això treballem amb dos dels gestors de continguts més utilitzats, WordPress i Drupal, i els recomanem als nostres clients. Són la garantia per construir el projecte web idoni per a cada necessitat/projecte/client. 
Sense un web ben dissenyat i organitzat que expliqui amb claredat qui ets, què fas i com ho fas, difícilment tindran sentit i seran efectives les accions de màrqueting online que duguis a terme.

Desenvolupament a mida

Som experts en Wordpress i Drupal i, per aquest motiu, podem anar més enllà del que aquestes eines ofereixen de manera habitual. Si el projecte ho requereix, desenvolupem noves funcionalitats adaptades totalment a aquests requeriments. El nostre coneixement d’ambdues eines, sumat a l’experiència en entorns PHP + MySQL, ens permet abordar qualsevol desenvolupament a mida, per molt complex que aquest pugui ser.

Migracions

Simplifiquem la migració del vostre web a Drupal i WordPress. Preparem un procés automàtic de migració de dades, imatges, documents… que traspassa la informació del web anterior al nou web. Ho fem sense alterar la dinàmica de treball del client, que pot seguir publicant i modificant contingut al seu web fins al moment de fer el canvi.
Passar-te a una eina millor com WordPress o Drupal, reconegudes internacionalment i adoptades per organitzacions i empreses de primer nivell, és més senzill si ho fas amb Moixó.

Integracions

Som integradors i sabem com ho hem de fer perquè tant WordPress com Drupal es comuniquin eficientment amb altres sistemes.
Entre altres, hem realitzat integracions amb eines de gestió empresarial com SAP, plataformes d’E-learning, serveis de tercers com l’ATP (Assocació de Tenistes Professionals), eines de mobilitat i plataformes de comercialització com Planyo i iNerea.
Les integracions permeten que el web formi part de la vostra infraestructura d’aplicacions empresarials, millorant la productivitat i la capacitat d’aconseguir més volum de negoci.

Auditoria tècnica

Perquè un projecte web tingui una llarga vida útil, cal implementar-lo correctament. Un mateix web es pot construir amb Wordpress i Drupal de moltes maneres, però són poques les correctes. Moixó tenim molta cura en el procés d’implementació, a fi que els nostres projectes perdurin en el temps i s’adaptin als constants canvis tecnològics.
Si el teu web actual està construït amb Wordpress o Drupal, auditem qualsevol aspecte de la seva arquitectura, identifiquem problemàtiques i executem millores.
És així com aconseguim que un projecte funcioni a la perfecció, sigui més consistent i tingui capacitat per créixer.